Psychiatrie - psychoterapie, MUDr. Jan Freml

Lékařský Dům-Hlavní 263/122
35301 Mariánské Lázně
Firemní telefon: +420 602 226 536 - lékař
Mobilní telefon: +420 773 111 129 - krizová linka
IČ: 64354601Co je aktuálního u nás?

Psychiatrie- psychoterapie www.psychiatrordinace.cz

S úctou vám nasloucháme, abychom porozuměli tomu, co Vás tíží a mohli Vám podat pomocnou ruku. Poskytujeme komplexní služby v oblasti psychiatrické péče, která se dlouhodobě věnuje péči o duševně nemocné. Nedílnou součástí pomoci je naše krizová linka SOS- Nonstop 773111129. Poskytuje vysokou míru anonymity tato linka má svůj charakter pomoci, akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v psychosociálních čili v životních situacích, které již nejsou volající schopni zvládnout směrem k jejich pozitivnímu řešení. Potřebujete-li psychoterapii s psychiatrickou péči krizová intervence psychiatra a psychoterapie je zaměřena na práci s následky akutního traumatu, pro zvládání zátěžových situací, úzkostných a panických stavů. V indikovaných případech je možné se objednat na návazné využití dalších naší psychiatrické péči. Pomoc akutní se zaměřuje na konkrétní skupinu uživatelů (pro oběti domácího násilí, pro rodiny, pro seniory, pro nemocné AIDS. Rovněž  klientům s úzkostmi, depresivními stavy, sebevražednými úvahamiobětem trestných činů a domácího násilí, s akutním zhoršením stávající psychické poruchy, rovněž klientům, u nichž se v životě objevily příznaky duševní poruchy (pomáháme i preventivně podporovat duševní hygienu.

 

Cílem naše péče  je dosáhnout stabilizace v osobním životě, zabránit rozvoji posttraumatického syndromu rovněž psychosomatických onemocnění. Lidem s partnerskými, osobními a rodinnými problémy cíleně.

Nominovat

Informace o ordinaci Psychiatrie - psychoterapie, MUDr. Jan Freml

Léčba všech duševních nemocí a poruch:

Biologická - psychofarmaka

Psychoterapeutická - léčba slovem

Alternativní - léčba světlem, elektrostimulací

Poradenské konzultace a terapie:

Komunitní i individuální poradenství - skupinový rozhovor o duš. poruchách

Rodinné poradenství a terapie, včetně výchovné problematiky

Manželské poradenství a terapie

Gestalt terapie

Poradenství pro rodiny ohrožené závislostmi

Nabízíme rovněžléčebné a poradenské víkendové pobyty ve specializovaném středisku - Dům za městem.

Kontaktní osoby

Linka psychopomoci +420 602 226 536

Linka důvěry dospělí i mládež v krizi- +420 773 111 129

skype: psychoterapie.poradna on-line: Krize? Problém? Ptejte se! Specialista vám poradí, pomůže. SO, NE - NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST na tel. 773 111 129

 

Psychoterapeut: Mgr. Marie Fremlová

Lékař: MUDr. Freml Jan

Kde nás najdete?


Naše ordinační hodiny

Pondělí 8:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 15:00

 

Sobota

Nepřetržitá pohotovost na

tel. 773 111 129

Neděle

Nepřetržitá pohotovost na

tel. 773 111 129

S jakými pojišťovnami spolupracujeme?

Jaké služby provádíme?